C# 比较当前byte数组与另一数组是否相等


    /// <summary>
    /// 比较当前byte数组与另一数组是否相等。
    /// </summary>
    /// <param name="obj"></param>
    /// <param name="target">需要比较的数组。</param>
    /// <returns></returns>
    public static bool EqualsBytes(this byte[] obj, params byte[] target)
    {
      if (obj.Length != target.Length)
        return false;
      for (int i = 0; i < obj.Length; i++)
      {
        if (obj[i] != target[i])
          return false;
      }
      return true;
    }

相关阅读 >>

c#中数组的复制

c# 比较当前byte数组与另一数组是否相等

决定数组所占内存单元多少的是什么

char数组如何转string

vb数组怎么定义

简单介绍c#中数组、arraylist、list、dictionary的用法与区别

深入了解数组、list和arraylist的区别

更多相关阅读请进入《byte数组》频道 >>
打赏

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,您说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

分享从这里开始,精彩与您同在

评论

管理员已关闭评论功能...